Dandelion

De lyser gula över fälten & de små frökapslarna färdas mot sin frihet i en vindpust


Maskrosor är så mycket mer än ogräs.

Maskrosen är känd för sin seglivade natur.

Smycket passar in på en kämpe som står stadigt, och som alltid återvänder.

Den klotrunda, luftiga bollen av flygfrukter är ömtålig för en svag  vindpust - dock finner den alltid nya platser att slå rot.

En stark blomma - som symboliserar styrka.

En vacker liten själ!